Gıda Güvenliği

Ürünlerin, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ve sunumunun sağlanması. İyi üretim uygulamaları kapsamında personel, bina ve tesisler, temizlik işlemleri, ekipman ve zararlılarla mücadele vb. konuları ele alınmaktadır. Güvenli gıda üretilmesi için öncelikli olarak yemek üretim tesislerimizin alt yapısının gıda güvenliği açısından risk yaratmayacak şekilde ve hijyen şartlarının yerine getirilmesiyle sağlamaktayız. Alt yapısal gereklilikler ve Hijyen koşulları sağlandıktan sonra önemli olan ilk basamak girdi kabul prosesinin uygun şartlarda gerçekleştirilmesi, kabulü yapılan ürünlerin etiketlemesi, uygun sıcaklık ve uygun koşullarda depolanması sağlanmaktadır. Gerek mal kabulünde, depolamada, gerekse üretim alanlarında yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda çapraz kontaminasyon riskinin önlenmesi için çiğ-pismiş ürün kontaminasyonunu engellemekteyiz. Uygun depolama koşullarından sonraki asama ise üretime alınacak olan gıda maddelerinin islenmesi ve hazırlanması aşamalarıdır. Hazırlanacak ve islenecek olan gıda maddeleri ürün spesifikasyonlarina göre ayıklama, yıkama, dezenfeksiyon, çözündürme vb. proseslerden geçirilmektedir. Hazırlık işlemleri tamamlanan islenmiş gıda maddeleri servis saatine yakın bir zamanda uygun sıcaklık, sürede pişirilmekte ve uygun sıcaklıklarda sunulmaktadır. Servise sunulan tüm ürünlerden oluşabilecek herhangi bir riske karşın günlük yemek çeşitlerinden, içme ve kullanma sularından numuneler alınarak +4°C’lik soğuk dolaplarda 72 saat boyunca muhafaza edilmektedir.